Footer text

WIKI CREIERUL TRIUN. Creierul reptilian: teoria celor trei creiere și Dezvoltarea Neocortexului

Ce este creierul reptilian, creierul triun aka mammalian, omul are 3 creiere și faimosul elefant din creierul prefrontal si multe alte aspecte pe care le vom descifra în acest articol.

Creierul Triun este un model de evoluție a encefalului și comportamentului vertebratelor, propus de medicul si neurologul american Paul D. MacLean.

Glynda-Lee Hoffmann, în cartea ei Zestrea secretă a Evei, rolul femeilor în dezvoltarea conștiinței , face referire la teoria creierului triun explorată de MacLean și face un pas mai departe.

Teoria ei despre comportamentul uman și problemele pe care le creăm cu acest comportament distinge cortexul prefrontal ca fiind diferit în mod unic de restul neocortexului. 

Cortexul prefrontal, cu rolul sau de integrare, este partea creierului care poate determina celelalte părți să lucreze împreună pentru binele individului.

Ce este creierul reptilian Creierul triun Creierul mammalian

La mulți oameni, cortexul reptilian (teritoriu și reproducere care la oameni care se traduce prin putere și sex) este scăpat de sub control, iar amigdala stârnește frica care duce la un comportament mai rău. 

Cortexul prefrontal este cheia viitorului nostru dacă îi putem valorifica puterea.

Creierul triun este format din

- complexul reptilian , 

- complexul paleomamifer ( sistemul limbic ) 

- complexul neomamifer ( neocortex)

Creierul individual este compus din trei substraturi neuronale. Cele patru minți compun harta Sinelui individual (fizic, emoțional, intelectual și spiritual) în substraturi neuronale specifice. 

Fiecare etapă a modelului de dezvoltare morală a lui Kohlberg și Ierarhia de nevoi a lui Maslow poate fi asociată cu una dintre cele patru minți și, prin urmare, ambele modele pot fi mapate pe un substrat neuronal specific. 

Cognitivul lui Piaget, modelul de dezvoltare, sugerează dezvoltarea rețelei neuronale a neuronului specific pe substraturi. 

Nivele superioare de dezvoltare morală pot fi atinse numai după toate nevoile asociate cu substraturile neuronale inferioare și mințile inferioare au fost îndeplinite și numai după ce substratul neuronal s-a dezvoltat pe deplin.

Odată cu evoluția Sinelui, individul este scufundat în modalități de gândire și comportament care sunt conduse de nevoi reale sau percepute iar etapa de dezvoltare morală este asociată cu substratul neuronal care prezintă cel mai înalt gradul de maturare sau complexitate. 

Doi factori afectează rata evolutivă a Sinelui - vectorul de intrare extrinsecă și vectorul de intrare intrinsecă. 

Vectorul de intrare extrinsecă este generat în afara creierului individual și vizează un substrat neuronal specific pentru excitație. 

În cadrul societății noastre actuale, sunt vizate creierele reptiliene și paleomamifere.

Stimularea continuă a substraturilor neuronale inferioare inhibă creșterea individuală în substraturile neuronale superioare și, prin urmare, întârzie dezvoltarea etapelor superioare ale evoluției morale și realizarea stărilor superioare de conștiință.

Vectorul de intrare intrinsecă este determinat de traumele individuale care părăsesc substratul neuronal în care trauma a avut loc. 

Traumele generează în acest mod o buclă în cadrul substratului neuronal în care este încorporat. 

Bucla traumatică este doar o formă, în timp ce există nevoi asociate în cadrul substratului neuronal (adică, necesitatea de a fi iubit), care determină un comportament care vă va ajuta să atingeți aceste nevoi. 

Doar vizând trauma și extragerea acestuia prin terapie, dimensiunea vectorului de intrare intrinsecă este redusă suficient pentru ca individul să iasă din buclă, eliberându-se, și astfel să evolueze spre următorul stadiul de dezvoltare morală. 

Prin urmare, traumele pot fi văzute ca un factor de descurajare pentru atingerea stărilor superioare ale conștiinței individuale.

Educația adecvată ar trebui să fie holistică în măsura în care aceasta să ofere experiențe anterioare care construiesc intelectul pe o bază emoțională solidă și motivează individul spre atingerea obiectivelor bazate pe nevoia de „a înțelege și a cunoaște”. 

În prezent, intelectul este privit ca un mijloc de a atinge diferite scopuri ultime bazate pe motivații inferiore,  pofta paleomamică de lăcomie - și anume, bani și putere. 

Este responsabilitatea școlilor să furnizeze instrumentele prin care Sinele individual să poată pune capăt oricăror bucle care pot exista în substraturile neuronale și care întârzie creșterea intelectuală și spirituală ce duce spre dezvoltarea morală specifică neo-mamiferelor.

Prin urmare, educația ar trebui să stabilească fundamentul căilor neuronale ce merg spre niveluri superioare de dezvoltare morală care generează stări înalte ale conștiinței individuale.
👉 VEZI AICI PRETURI DR. MAX