Footer text

Rugăciunea către Maica Domnului Prodromița grabnic ajutatoare pentru ce se citește

Cea mai puternica rugăciune catre Maica Domnului pentru copii
Acatistul Maicii Domnului prodromita pentru sanatate
Rugaciune catre Maica Domnului grabnic ajutatoare
Acatistul Maicii Domnului Prodromita pentru ce se citește
Rugăciune către icoana făcătoare de minuni Mânăstirea Ghighiu

Rugăciunea puternică către Maica Domnului Prodromița


O, preacurat chip înfrumusețat cu razele desăvârșitei curății, pleacă blânda Ta privire și spre mine, cel gârbovit de mulțimea și întunericul păcatelor mele.

Fulgerele răutății au rănit cumplit sufletul meu, dar Tu, Stăpână, Ceea ce ești Nor al Luminii, cu fulgerele rugăciunii Tale risipește gândurile mele cele rele care tulbură neîncetat sufletul meu.

Rugăciune către icoana făcătoare de minuni Maica Domnului Prodromița

Ca Ceea Ce ai născut pe Soarele Cel veșnic, cămara cea întunecată a inimii mele o luminează cu raza milostivirii Tale, ca să nu fiu eu răpit pe neașteptate de lupul cel înțelegător.

Ca Una Care ai binevoit a ne da sfântă icoana Ta, nezugrăvită de mână omenească, spre ocrotirea poporului binecredincios, înalță mâinile Tale la rugăciune și oprește dreapta mânie a Ziditorului pentru mulțimea păcatelor noastre.

Ceea Ce porți în mâinile Tale pe Arhiereul Cel veșnic, sub omoforul Său ne păzește pe noi de ispitele celui viclean și ne mijlocește iertarea mulțimii păcatelor noastre.

Alungă tulburarea sufletelor care Te cinstesc pe Tine, ca să vedem și noi, ca într-o oglindă înțelegătoare, întru lumina chipului Tău strălucirea bunătății Tatălui și cu gândul povățuit de Duhul Sfânt să ne facem și noi prin lucrarea virtuților după asemănarea Fiului.

Alungă viforul ispitelor care caută să ne prăbușească în adâncul iadului și sub acoperământul milostivirii Tale ne primește pe toți, ca să-Ți înălțăm Ție cântare de laudă totdeauna.

Din patul bolii slobozește-mă pe mine, Doamnă, Ceea Ce ai întins mâinile Tale cele sfinte și ai ridicat din neputință pe cei covârșiți de durerile cele de multe feluri.

Nu ne lăsa pe noi Stăpână, să fim biruiți de răutatea vrăjmașilor noștri, ci cu milostivul Tău acoperământ acoperă sufletele noastre și ne dă trecere netulburată pe marea acestei vieți.

Ce semnifică și ce puteri grabnic ajutătoare are faimoasa icoană a Maicii Domnului Prodromița nefăcută de mâna omului


Icoana Maicii Domnului Înaintemergătoare ne aduce aminte de misiunea Sf. Ioan Botezătorului care a fost ales de Dumnezeu să vestească venirea lui Mesia, începutul unei noi religii, pline de speranță și de bunătate.

Icoana Maicii Domnului Prodromița este una dintre cele mai preţioase icoane româneşti, făcătoare de minuni. Ea se află azi la schitul de pe muntele Athos, alături de icoana Sfântului Ioan Botezătorul şi alături de icoana Maicii Domnului Apărătoare de Foc.

O caracteristică |UNICĂ este aceea că icoana, cercetată la microscop, nu prezintă urme de pensulă, acest lucru întărind credința că Sfintele Fețe au fost pictate miraculos de mână nepământească.

Se apreciază că portretele zugrăvite pe icoană sunt identice cu portretele reale ale Fecioarei și Pruncului Iisus așa cum au fost consemnate de martorii acelor vremuri.

Maica Domnului Prodromița sau Înaintemergătoarea, icoana apărută ca prin miracol, prin voința lui Dumnezeu și din pana unui înger, este cinstită de credincioșii români în fiecare an la data de 12 iulie. 
👉 VEZI AICI PRETURI DR. MAX